Author name: Basilisk

Chuyến đi đầu đời là khi 18 tháng tuổi. Nghiện đi từ đó ^^! Mục tiêu "nhỏ nhoi" là 1 năm 1 điểm đến mới, được dạo bước "5 châu 4 bể". Dù gì thì thầy tử vi đã phán là có "song mã ở cung mệnh mà" :)