Asia

Chọn nước bạn muốn tìm hiểu trong list dưới đây, bạn sẽ được đưa đến 1 trang với mục lục/danh sách các bài viết liên quan đến nước đó như visa (nếu cần), phương tiện đi lại (bus, train, phương tiện công cộng…), chỗ tham quan, ăn uống…

Nếu bạn cần thêm thông tin gì mà mình chưa có viết hoặc muốn mình viết về 1 vđề cụ thể nào đó, bạn có thể gửi yêu cầu bằng cách comment dưới page này hoặc vào phần Contact me! trên thanh menu.

Have fun!

NOTE: hiện thư mục này còn rất ít bài vì mình chưa có thời gian viết, tuy nhiên nếu bạn có câu hỏi về các nước trong list, feel free to ask 😀

Leave a Reply