Transportation

Các thông tin chung nhất về hệ thống tàu, bus, máy bay (nói chung là phương tiện di chuyển), cũng như các ưu đãi đi kèm.

Lưu ý: Đây chỉ là thư mục tổng hợp. Mọi thông tin liên quan đến một nước (đi lại, ăn uống, tham quan…) sẽ nằm trong thư mục của nước đó!

Leave a Reply