Belgium

Venice của Bỉ – Bruges

Nhân thể viết về Giethoorn – little Venice của Hà Lan lại nhớ đến cái list “Venice of the North”. Có đâu tầm 10 thành phố trong cái danh sách, trong đó thì mình đi được 2 cái và sống ở 2 cái 🙂 Hôm nay viết về Venice của Bỉ – Bruges nhé.

Venice của Bỉ – Bruges Read More »