Brussels

Hành trình bia quanh lục địa già (Series) – P3: Bia Bỉ

Bia Bỉ – đáng thưởng thức hơn nhiều danh lam thắng cảnh (đặc biệt là nỗi thất vọng với cậu bé đứng tè ở Brussels). Đây cũng là phần 3 trong series về Hành trình bia quanh lục địa già (link xem Phần 1 về bia Hà Lan)