Munich

Di chuyển Munich – Fussen – lâu đài Neuschwanstein

Để quyết định xem 2 lâu đài Hohenschwangau và Neuschwanstein có đáng đi hay không, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Neuschwanstein Castle – Hình mẫu cho các lâu đài trong phim Walt Disney. Nếu quyết ĐI 🙂 thì đọc tiếp phần hướng dẫn di chuyển tại post này nhé 😀