Study abroad

Xem 3 thư mục nhỏ ở dưới…

Scholarships list

Giới thiệu về các học bổng toàn phần có tiếng trên thế giới… Tổng quan: Ma trận các dạng học bổng và cách nhận biết và lựa chọn // Học bổng Erasmus Mundus của LM Châu Âu: Thông tin chung về học bổng Eramus Mundus (Erasmus +) của Liên minh Châu Âu // Yêu cầu và tiêu […]

Tips for applying scholarship

Mục này bao gồm các thông tin liên quan đến lựa chọn loại học bổng, các bước chuẩn bị apply, kinh nghiệm xin LoR, viết SoP/research proposal, trả lời phỏng vấn …. Tổng quan: Lý do chọn du học Châu Âu Các bước cơ bản đề chuẩn bị apply học bổng (Phần 1) Các bước cơ bản để […]

Student life

Những chia sẻ chân thực về đời sống du học sinh, trước, trong và sau khi đi du học. Nỗi nhớ nhà, sự cô đơn nơi đất khách, sự khác biệt về văn hóa/lối sống cũng như niềm hào hức với tri thức mới, tình ấm áp bên bạn bè 5 châu, sự tự do […]

Leave a Reply