[DU LỊCH]

Hay quá Ngân à. Chị là người đã email hỏi em việc đi lại ở Munich đó :). Chờ những post tiếp theo của em nhé. Đọc không đã gì hết.

Commented on Một ngày đông ở Copenhagen

Van Anh Vu Le

[DU HỌC]

Basilisk, one of the most devoted EM awardees of all time!!!

Commented on FB page

Loan Nguyen