Thuy Hang

(Last Updated On: August 16, 2017)

[DU HỌC]

Cám ơn bạn rất nhiều vì đã nhiệt tình gửi email và bài viết chia sẻ.
Mình cũng mới phỏng vấn xong, dù không giống như của bạn nhưng nhờ check list và bài viết của bạn, mình thấy yên tâm hơn.
Chúc bạn ngày mới tốt lành.

Commented on Kinh nghiệm và tips trả lời phỏng vấn học bổng du học