Anna Truong

(Last Updated On: August 16, 2017)

[DU HỌC]

Đây là lần đầu tiên mình phỏng vấn xin học bổng nên cũng chưa có kinh nghiệm và đang rất đau đầu chuyện trả lời thế nào cho tự nhiên và không trả lời kiểu học thuộc essay với research plan. Đọc được bài viết của bạn đánh đúng vào phần mình đang rất cần và thấy đã có ý tưởng cho cuộc pv sắp tới rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Commented on Kinh nghiệm và tips trả lời phỏng vấn học bổng du học