keukenhof

Thiên đường hoa tulip Keukenhof

Keukenhof là vườn hoa lớn thứ hai trên thế giới và lớn nhất châu Âu. Được nhìn thấy những cánh đồng hoa tulip sực sỡ đủ mọi sắc màu và được chiêm ngưỡng đủ loại hoa tulip trong thiên đường hoa Keukenhof là mơ ước của nhiều người. Vấn đề đi như thế nào sẽ được đề cập đến trong bài 🙂

Thiên đường hoa tulip Keukenhof Read More »