full scholarship

Các dạng học bổng/funding cho PhD

PhD thường kéo dài từ 3 đến 5 năm (5-7-10 năm cũng không phải quá hiếm). Đây là một quá trình dài, nhiều chông gai và đương nhiên là tốn kém. May thay, có khá nhiều cách để chu cấp việc làm PhD…

Tản mạn về du học và du lịch

Đầu xuân năm mới hay có tiết mục “khai bút”. Năm nào cũng “khai”, không về du học thì về du lịch. Để cho đổi mới, năm nay loạn đàm về cả 2 cái “du” này vậy…