Cologne

Cologne – không đến thì thôi, đến là mê

Trong lúc viết về Colmar, mình có nói Strasbourg nằm trong top 10 chợ giáng sinh đẹp nhất Châu Âu. Nhân tiện nhắc đến chủ đề chợ giáng sinh, mình muốn viết về Cologne – 1 thành phố khác cũng nằm trong cái top 10 kể trên.