Bordeaux

Bordeaux – chuyến du hí đầu tiên trên lục địa già (P1)

Chỉ hơn 1 tuần sau khi đặt chân đến Amsterdam (Hà Lan) với mục đích cao cả là “đi học”, có đứa đã bỏ sang Bordeaux luôn 1 tuần. Trước khi mọi người nhảy đến cái kết luận là sao giỏi nhởn thế, mình xin nhấn mạnh 2 điều: 1) bị bắt đi và 2) mục đích chính của chuyến đi là “học”… cơ mà dĩ nhiên

Bordeaux – chuyến du hí đầu tiên trên lục địa già (P1) Read More »