A2Z về hội thảo khoa học và học bổng tham dự

Hội thảo khoa học có thể đem lại 1 pub, 1 cơ hội networking và nếu xin được học bổng tham dự thì còn là cơ hội được đi chơi miễn phí! Vậy hội thảo khoa học là gì? Tìm thông tin ở đâu và quy trình xin học bổng như thế nào?

A2Z về hội thảo khoa học và học bổng tham dự Read More »