student life

Kỹ năng nấu nướng của du học sinh?!

Lượn qua timeline fb của 1 du học sinh (FA), không nhìn thấy danh lam thắng cảnh (địa điểm ăn chơi) thì cũng nhìn thấy đồ ăn (dù là tự nấu hay tự… đi mua về). Vậy, quãng thời gian du học có ảnh hưởng thế nào đến “kỹ năng nấu nướng” của du học sinh???