Đừng lạc dưới lòng đất Paris :)

Mô tả và hướng dẫn sử dụng hệ thống giao thông công cộng tại Paris, đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm. Giới thiệu các loại vé và travel card của Paris

Đừng lạc dưới lòng đất Paris :) Read More »