Đừng lạc dưới lòng đất Paris :)

Mô tả và hướng dẫn sử dụng hệ thống giao thông công cộng tại Paris, đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm. Giới thiệu các loại vé và travel card của Paris