Yêu cầu và tiêu chí đánh giá của học bổng Erasmus Mundus

Các cụ có câu “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”. “Biết ta” thì là vấn đề chào bán bản thân, xấu che đi, đẹp thì tô vẽ thêm rồi trưng ra. “Biết địch” là nắm rõ yêu cầu và tiêu chí đánh giá của học bổng là gì…

Yêu cầu và tiêu chí đánh giá của học bổng Erasmus Mundus Read More »