Review hostel tại 1 số thành phố của Pháp (Bordeaux, Blois)

Review chỗ nghỉ tại 1 số thành phố lớn của Pháp, hiện có Paris, Bordeaux, Blois, trong đó Paris đã có riêng 1 post Chỗ ở tại Paris cho dân du lịch – không đắt và khó kiếm như bạn tưởng. Review chỗ nghỉ tại các nước khác, xin vui lòng xem tại thư mục tổng hợp […]

Review hostel tại 1 số thành phố của Pháp (Bordeaux, Blois) Read More »