Van Anh Vu Le

(Last Updated On: August 16, 2017)

[DU LỊCH]

Hay quá Ngân à. Chị là người đã email hỏi em việc đi lại ở Munich đó :). Chờ những post tiếp theo của em nhé. Đọc không đã gì hết.

Commented on Một ngày đông ở Copenhagen