Review hostel tại 1 số thành phố của Áo (Vienna, Salzburg)

Review chỗ nghỉ tại 1 số thành phố lớn của Áo (hiện có Vienna và Salzburg). Review chỗ nghỉ tại các nước khác, xin vui lòng xem tại thư mục tổng hợp Accommodation in EU.