Magnificent sun rise and sunset in Myanmar

Myanmar, Burma, Miến Điện, 3 cái tên, 1 vùng đất. Vùng đất của chùa chiền, của sự hoang sơ, của những con người hiền lành thân thiện và của mặt trời!

Magnificent sun rise and sunset in Myanmar Read More »