Beautiful life

Thư mục này gồm 2 tiểu mục “Food corner” và “Story of life”

Food corner: Dành riêng cho các tín đồ ẩm thực với review về các đặc sản phải nếm và địa điểm ăn uống phải ghé

Story of life: Những câu chuyện vụn vặt, lượm lặt từ đời sống hàng ngày, dưới góc nhìn của ad. Vui có, buồn có, tự sự nhiều 😉

Roll around and see the world!

Bask

Leave a Reply