Student life

Những chia sẻ chân thực về đời sống du học sinh, trước, trong và sau khi đi du học. Nỗi nhớ nhà, sự cô đơn nơi đất khách, sự khác biệt về văn hóa/lối sống cũng như niềm hào hức với tri thức mới, tình ấm áp bên bạn bè 5 châu, sự tự do phấn khích được khám phá… tất cả sẽ được khắc họa trong thư mục này!